1. Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.
Uit het oogpunt van de hygiëne verwacht ik dat elke klant 2 eigen handdoeken  meeneemt , Dit ook conform de corona maatregelen
2. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
3. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
4. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt.
5. Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden.
6. Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden.
7. Ik ben niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
8. Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang. Hierna zal er €47.50  in rekening worden gebracht.

9. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
10. Ik behoud mij het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

Klacht en tuchtrecht:

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop u door mij behandeld bent, dan hoop ik dat u daarover met mij in gesprek gaat. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten (NVST), te weten “Quasir” en de geschilleninstantie “Stichting zorggeschil.”
Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.
Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten: NVST.
Via onderstaande links kunt u hierover meer informatie vinden:
Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten NVST: meld een klacht
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire RBCZ: een klacht indienen
Als Registertherapeut BCZ ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) www.rbcz.