Theorie en functie.
Fascie is het weefsel dat alle spieren en organen omhult en alles in het lichaam met elkaar verbindt. Het omhult onze hersenen, ons ruggenmerg, onze organen en onze spieren.
Fascie is rijk aan zenuwweefsel, bloedvaten en lymfvaten en dat is ook de reden dat het zo’n belangrijke rol speelt. Er zijn meerdere lagen fascia maar voor Myofascial release zijn alleen de oppervlakkige lagen van belang.

De onderhuidse fascie, welke als functie het vasthouden van lichaamsvet en water heeft en die de beweging van de huid over de dieper gelegen weefsels toelaten.
De dieper gelegen fascie, welke de spieren omvat en beweging van spieren mogelijk maakt. De belangrijkste eigenschappen van dit bindweefsel zijn, dat het vorm geeft aan de spieren en de beweeglijkheid van spieren en huid t.o.v. elkaar mogelijk maakt, zodat deze gemakkelijk langs elkaar kunnen glijden. Het bindweefsel dat om en door de spieren loopt is een blauwachtig-wit vlies, de zg. “myofascie”. Deze oppervlakkige fascie kan bewegingsbeperkingen veroorzaken.
Zo’n beperking in een fascie wordt een “restrictie” genoemd. Restricties ontstaan o.a. door fysieke oorzaken (b.v. trauma, verkeerde belasting, operaties e.d.) of door chemische oorzaken (b.v. voedingsstoornissen, hormonale invloeden e.d.). Ook onverwerkte emoties kunnen zich vastzetten in het bindweefsel.
Het weefsel verdikt zich daar, waardoor de elasticiteit vermindert en tenslotte verloren gaat. De fascie vormt als het ware een harnas om de spier waardoor deze niet meer vrij kan bewegen.
Ook ontstaan, door trauma of ontstekingen, verklevingen, waardoor de fascielagen niet meer langs elkaar glijden. Op het omliggende weefsel wordt dan een grote trekkracht uitgeoefend die zelfs zo sterk kan worden dat de patiënt zich niet meer kan ontspannen.
Restricties van de fascie kunnen pijnlijk zijn en veel stijfheidklachten geven. Deze restricties zijn zeer goed te behandelen met myofascial release therapie. Het is een geweldig effectieve therapie en na afloop hebben de meeste mensen een sterk gevoel van vrijheid..

Veel klachten worden veroorzaakt door een vorm van overbelasting. Het zenuwstelsel kan geen goede keuze meer maken en een klacht of pijn is het gevolg. Deze klachten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld werkdruk, stress of psychosociale klachten. Bij segmentale massage worden extra technieken en manipulaties toegepast om deze klachten te bestrijden en krijgt het lichaam kans tot herstel.

Hoe werkt het?

Deze massage is vooral therapeutisch van karakter.
Er wordt direct op de huid gewerkt, meestal zonder olie. Bij segmentale massage wordt rekening gehouden met de segmentale opbouw van ons lichaam. Elk segment (een wervel en uittredende zenuw) staat in verbinding met een stukje huid, een spier, een bot en een orgaan. Zo kan kramp in de kuiten een reactie zijn van een verstoring in de blaas. Door betreffende gebieden te behandelen (spier, huid en indirect het orgaan) herstelt het lichaam zich.

Hoe werkt het?

Het ontspant uw spieren en bevordert de stofwisseling van uw lichaam. Daarnaast heeft deze massage een regulerende werking op het zenuwenstelsel, de hormoonhuishouding en de bloeddruk. Sportmassage wordt ook gebruikt om u voor te bereiden op een sportprestatie, als onderdeel van de warming-up.