Stoelmassage, ook wel stoelshiatsu genoemd, is een korte effectieve massage aan hoofd, nek, schouders, armen, handen, rug en heupen. Deze massage is speciaal ontworpen voor mensen die langdurig in dezelfde houding werken. Dit leidt vaak tot spanningen en stijfheid in de spieren, meestal in de nek en schouders en kan op den duur bloedsomloopstoornissen, vermoeidheid, hoofdpijn of RSI veroorzaken.

Vijf redenen om te investeren in werkplekmassage

  1. Werkplekmassage is heilzaam tegen RSI en stress en levert op lange termijn een vermindering in het ziekteverzuim; u bespaart hiermee op de ziektekosten.
  2. Werkplekmassage is een korte effectieve massage die op de werkplek kan worden gegeven met een minimum aan
  3. Werkplekmassage geeft een positieve werksfeer
  4. Werkplekmassage verhoogt de productiviteit
  5. Werkplekmassage heeft fiscale voordelen en/of subsidiemogelijkheden.

Fiscale voordelen:

Het is mogelijk als werkgever een ARBO-plan op te stellen waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten zoals stress, burn-out of RSI. Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden worden de behandelingen door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwt en is de behandeling aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn als volgt:

  • De werkgever heeft een ARBO-plan;
  • De stoelmassage maakt daar in redelijkheid deel van uit;
  • De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd;
  • De werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd;
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.